Схема удосконалення організації роботи з охорони праці

Координує роботу підрозділів підприємства, рухомого складу, транспортних засобів і складів, проводить диспетчерські наради. Планування роботи з охорони праці поділяється на перспективне, поточне та оперативне. Власник на прохання працівника або за своєю ініціативою організовує позачерговий медичний огляд, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці. За час проходження медичного огляду за працівником зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток. Питання забезпечення належних умов праці, приведення санітарно-побутових приміщень до норм, забезпечення безпеки праці розглядаються на засіданнях Дорожнього комітету профспілки, на які запрошуються керівники відповідних служб та служби охорони праці. Розглянемо служби охорони праці на підприємствах, організаціях, їх права та обов’язки.

Стежить за забезпеченням гуртожитку необхідним майном, обладнанням, інвентарем та засобами протипожежного захисту. Професійні Спілки здійснюють громадський контроль за дотриманням умов законодавства про працю, стандартів, правил і норм з охорони праці. Неналежне виконання своїх обов’язків, наприклад, службою постачання при закупівлі обладнання може обернутись травмою для будь-якого робітника підприємства. Переведення залізничних станцій на господарський розрахунок проводиться за рішенням начальника залізниці.
Створення СУОП здійснюється шляхом послідовного визначення мети і об’єкта управління, завдань і заходів щодо охорони праці, функцій і методів управління, побудови організаційної структури управління, складання нормативно-методичної документації. Адміністративно-громадський багатоступеневий контроль є однією з найкращих форм контролю за станом охорони праці, але можливість його ефективного функціонування обумовлена наявністю співробітництва та взаєморозуміння між роботодавцем та профспілками підприємства. Відсутність практики застосування цієї нової норми створює певні труднощі щодо реалізації зазначених вимог на місцях. Складає за умови необхідності акти на списання майна, зіпсовані або втрачені матеріальні цінності особами, що проживають у гуртожитку, в установленому порядку оформляє документи на стягнення їх вартості з винуватців. Забезпечує своєчасне отримання та передавання необхідної оперативно-планової та диспетчерської документації для здійснення оперативного контролю за процесом виробництва. Можливість виконання заходів перспективного плану повинна бути підтверджена обґрунтованим розрахунком необхідного матеріально-технічного забезпечення І фінансових витрат із зазначенням джерел фінансування.

Похожие записи: